Terug naar beginpagina.. 6MINUTENWATERLAND Stuur een mail naar 6 Minuten Waterland..

Informatie

Bestuur Nieuws Foto's Video Waar ? Sponsors Cursus


6minutenwaterland
als iedere seconde telt

Controleer eerst bewustzijn...bel direct 112...en roep om AED...
112 bellen
Start 30 borstcompressies gevolgd door 2x beademen...
reanimeren
Sluit AED defibrillator aan en geef stroomstoot...
defibrilleren
© waterworld-design


Informatie

Wat is een AED?

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een compact en makkelijk te bedienen apparaat dat door middel van elektrische schokken het hartritme weer op gang kan helpen (defibrillatie).

In combinatie met een snelle alarmering van 112 en directe reanimatie
kunnen er dus levens gered worden. Iedereen in Nederland kan en
mag een AED gebruiken. Een korte training helpt om in noodgevallen


snel en doeltreffend te handelen.

Je herkent een AED aan het beeldmerk hiernaast.
Hoe hij er echt uitziet ? Klik hier..

Hoe werkt een AED?

Een AED is makkelijk te bedienen. Sterker nog: gesproken opdrachten helpen je om het apparaat op de juiste manier te gebruiken. Zodra je de AED opent of aanzet, begint een stem je te vertellen wat je moet doen. Je plaatst twee plakelektroden op de ontblote borstkas van het slachtoffer. De elektroden registreren of er hartactiviteit bij het slachtoffer is en of er al dan niet een schokopdracht moet komen. In een groot aantal gevallen zal de AED opdragen om door te gaan met reanimeren.

Waar vind ik een AED?

AED’s komen op steeds meer plekken in onze samenleving te hangen. Denk daarbij aan vliegvelden, winkelcentra, sportverenigingen, horecagelegenheden, openbare gebouwen, seniorencomplexen en woonwijken. Let dus altijd op het beeldmerk.
AED’s zijn makkelijk mee te nemen. Het kan dus zijn dat iemand een AED bijvoorbeeld per auto of (motor)fiets meebrengt. Dankzij het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken worden zo’n 3.000 noodhulpauto’s van de politie voorzien van AED’s. Dit besluit betekent dat politiepersoneel een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verhoging van de overlevingskansen van slachtoffers van een hartstilstand.

In de gemeente Waterland zorgt onze Stichting 6minutenwaterland voor de aanwezigheid van - nu 16 - AED-apparaten, verspreid over de gemeente.
Waar ze hangen ziet U hier...

Volg een AED cursus

Iedereen in Nederland kan en mag een AED gebruiken. Zelfs zonder cursus. Maar omdat het belangrijk is om in de eerste 6 minuten bij een hartstilstand zo goed en zo snel mogelijk te werk te gaan, is het natuurlijk beter als je al eens hebt leren werken met een AED. Als je onverwachts in zo’n situatie terechtkomt, weet je wat je moet doen. Een korte cursus van een paar uur is al voldoende. Reanimatie is en blijft natuurlijk belangrijk. Daarom zijn er ook steeds meer combinatiecursussen waar je leert reanimeren en een AED leert gebruiken. Voor aanmelden vult u het aanmeld formulier in op deze site