Terug naar beginpagina.. 6MINUTENWATERLAND Stuur een mail naar 6 Minuten Waterland..

Informatie

Bestuur Nieuws Foto's Video Waar ? Sponsors Cursus


6minutenwaterland
als iedere seconde telt

Controleer eerst bewustzijn...bel direct 112...en roep om AED...
112 bellen
Start 30 borstcompressies gevolgd door 2x beademen...
reanimeren
Sluit AED defibrillator aan en geef stroomstoot...
defibrilleren
waterworld-design


Basiscursus BSL/AED

De Basic Life Support reanimatie-opleiding inclusief de  Automatische Externe Defibrillator neemt ca 4 uur in beslag.

Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  •  Hoe herkent u bewusteloosheid en een adem- en/of circulatie-stilstand ?

  • Je laat iemand 112 bellen en aangeven dat het om een hartstilstand gaat. De meldkamer stuurt twee ambulances naar je toe...

  • De theorie in praktijk brengen via oefenen op reanimatiepoppen.

  • Wat is AED?

  • Wanneer en hoe kan de AED toegepast worden ?

Certificaat en kosten

De kosten voor deze basiscursus bedragen 40,-
Een aantal verzekeringsmaatschappijen vergoedt een percentage van de kosten van bepaalde cursussen. Informeer bij uw verzekeringsmaatschappij of u hiervoor in aanmerking komt.
Na afloop van de training, ontvangt u een certificaat van de Nederlandse Hartstichting.

Opgave voor deze cursus..