6MINUTENWATERLAND
Terug naar beginpagina..
Stuur een mail naar 6 Minuten Waterland..
Informatie
Bestuur
Nieuws
Foto's
Video
Waar ?
Sponsors
Cursus
6minutenwaterland
als iedere seconde telt
Start 30 borstcompressies gevolgd door 2x beademen...
Sluit AED defibrillator aan en geef stroomstoot...
  © waterworld-design
reanimeren
defilbrilleren
112 bellen
Controleer eerst bewustzijn...bel direct 112...en roep om AED...
Basiscursus BLS/AED

De Basic Life Support reanimatie-opleiding inclusief de  Automatische Externe Defibrillator neemt ca 4 uur in beslag.

Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde:
Hoe herkent u bewusteloosheid en een adem- en/of circulatie-stilstand ?
Je laat iemand 112 bellen en aangeven dat het om een hartstilstand gaat. De meldkamer stuurt twee ambulances naar je toe...
De theorie in praktijk brengen via oefenen op reanimatiepoppen.
Wat is AED?
Wanneer en hoe kan de AED toegepast worden ?
Certificaat en kosten

De kosten voor deze basiscursus bedragen € 40,-

Een aantal verzekeringsmaatschappijen vergoedt een percentage van de kosten van bepaalde cursussen. Informeer bij uw verzekeringsmaatschappij of u hiervoor in aanmerking komt.
Na afloop van de training, ontvangt u een certificaat van de Nederlandse Hartstichting.